Over Ruud Niewold

Ruud Niewold

Ruud Niewold

Adviseur

Maatschappelijk waardevol werken met doordacht advies en ondersteuning in het sociaal domein

Mijn drijfveer? Vanuit maatschappelijke waarden resultaten bereiken die ertoe doen. Veel organisaties willen daarin verbetering ervaren. Je wilt bijvoorbeeld meer duidelijkheid over je positie en je verantwoordelijkheden in het werkveld, een scherpere visie om de juiste ambities te stellen, of meer structuur om de beoogde effecten te krijgen. Daar wil ik je bij helpen, met doordacht advies en waardevolle ondersteuning in de uitvoering.

Ik ben mij in de afgelopen periode meer gaan toeleggen op impactmanagement in het sociaal domein. Echt het verschil willen maken in een samenleving die voortdurend in beweging is, kan best ingewikkeld zijn. De kunst is om te werken aan verandertrajecten die logisch zijn onderbouwd en te zorgen voor heldere monitoring en rapportage. Ik help je hierbij door te analyseren, te sparren, te adviseren en uit te voeren. Dat doe ik op basis van de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de commerciële sector, (semi-)publieke organisaties en de politiek. En vanuit het plezier en de passie om maatschappelijk waardevol te kunnen werken.

Door TransitiePartners kan ik met extra veel expertise en energie werken aan de ondersteuning die jij nodig hebt.

“Ik heb vol bewondering genoten van je enthousiasme: al die bruisende ideeën over wat er anders zou kunnen, hoe dat er dan uit zou moeten zien en wie daar allemaal voor nodig waren. Je bent een betrokken afdelingshoofd met oog voor de mens achter de persoon.”

Nadia Vishnudatt, medewerker sociaal team gemeente Waddinxveen

Carien heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Waddinxveen, Katwijk, Voorschoten, Den Haag, Werkorganisatie Duivenvoorde en de VNG.

Demo aanvragen