Terugblikken op tien jaar TransitiePartners

Na de jubileum reeksen met oud collega’s en collega’s die lang betrokken zijn bij TransitiePartners is het tijd voor een terugblik op de afgelopen tien jaar. Een jubileum is een verdienste met een gouden strik eromheen. Het vraagt immers toewijding, een duidelijke visie en vooral een lange adem om zover te komen als bedrijf. Zeker binnen het sociaal domein. Marcel van Lochem en Melle Wijma van TransitiePartners kunnen daar als geen ander over meepraten.

Er was eens…
Zoals veel verhalen, begint ook dit verhaal met een bijzondere ontmoeting. Marcel van Lochem en Melle Wijma ontmoetten elkaar tien jaar geleden tijdens het opzetten van centra voor Jeugd en Gezin. Met passie voor het vak en een gezonde dosis ideeën over hoe het anders kon, raakten ze in gesprek. Over wat er allemaal speelde binnen het sociaal domein, zoals de naderende decentralisatie. Over de extra handen die bij de gemeenten nodig waren. Ook over de behoefte die er was aan bedrijfsvoering en een integrale aanpak. De mannen deelden hun visie over hoe het anders, beter kon. Vanuit deze overtuiging werd TransitiePartners geboren. De missie? Het aanpakken van de veranderopgaven binnen het sociaal domein met een groep gedreven collega’s. Hoe? Door een bureau op te richten dat ondersteunend zou zijn aan de werknemers in plaats van andersom. Met trots blikken de twee oprichters terug op tien succesvolle jaren.

Inspelen op de behoefte
Marcel en Melle merkten al lange tijd geleden op dat gemeenten goed waren in het bedenken van een duidelijke visie, maar dat de uitvoering ervan vaak een veel ingewikkeldere opgave bleek. Er was behoefte aan data, beleid, financiën en bedrijfsvoering. Ze begonnen als aanvulling daarop TransitiePartners. Uitgangspunt was een integrale aanpak waarbij geen onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende takken. Het bedrijf ging aan de slag met deze totaalformule en dat bleek een succesformule. Inmiddels hebben de adviseurs van TransitiePartners al veel gemeenten geholpen en doen ze dat nog steeds met veel succes!

Een sterk team van verbinders
Zoals de naam al zegt, werkt TransitiePartners vanuit partnerschap. Met een rotsvast vertrouwen in een bepaalde visie voor het sociaal domein en een sterk team dat die visie mee uitdraagt. Allen energiek, resultaatgericht, een tikkeltje eigenwijs. De kracht van het T(o)P-team zit volgens de oprichters met name in de sterke individuen. Bij het versterken van de gemeente worden zij onderdeel van het team en de opdrachtgever. De collega’s die Melle en Marcel in de loop der tijd om zich heen hebben verzameld, hebben uiteenlopende ervaringen en achtergronden. Zo kunnen ze ook van elkaar leren, is hun uitgangspunt. De mannen geloven sterk in de juiste motivatie en een echte klik.

Het afgelopen decennium groeide TransitiePartners uit van twee medewerkers tot een team van twintig collega’s. Collega’s die samen dingen doen, lol hebben en inhoudelijk goed werk leveren. Dat zij stuk voor stuk impact maken en gemeenten de juiste sturing bieden, blijkt wel uit het feit dat er met de meeste opdrachtgevers langdurige, duurzame relaties aangegaan worden. Iets waar Melle en Marcel erg trots op zijn.

Durven (mee) te groeien
Werken binnen het sociaal domein is complex en brengt de nodige uitdagingen met zich mee, zowel voor gemeenten als voor TransitiePartners zelf. Tegelijkertijd zorgen juist die uitdagingen ook voor kansen. Kansen waar TransitiePartners goed op in weet te spelen, blijkt wel uit de groei die het bureau doormaakte. Dat had deels te maken met de business cases van diverse partners die vroegen om meer expertise, projectleiders, programmamanagers, data, beleid en bedrijfsvoering. Dit heeft ervoor gezorgd dat TransitiePartners inmiddels meer collega’s heeft die vanuit verschillende expertise impact bieden. Daarnaast biedt het bedrijf praktische handvatten en tools die ze zelf heeft ontwikkeld, zaken waarvan zij denkt dat die relevant zijn. Zo werd onder andere YouBasics in het leven geroepen. De visie van YouBasics sluit aan bij TransitiePartners om vanuit gemeenten de samenwerking met de zorgaanbieders te verbeteren. Het uitsplitsen en loskoppelen van TransitiePartners bleek een goede keuze. Zo hebben beide bedrijven hun eigen focus, een eigen team en bieden zij hun opdrachtgevers duidelijkheid.

Door de coronacrisis merkten Marcel en Melle dat ze door flexibeler te werken een interessante werkgever werden. Er was een diverser aanbod aan opdrachten en het werkgebied werd vergroot, doordat er meer digitaal gewerkt kon worden.

Trouw blijven aan de kernwaarden
TransitiePartners gelooft in samenwerking. Ze wil dat haar medewerkers zich thuis voelen in het team en dat ze voor en met elkaar willen werken. Al jaren wordt er daarom ingezet op de ontwikkeling van kennis, expertise, skills en persoonlijkheid. De TP-Academy is daar een mooi voorbeeld van. Dit is een interne opleiding voor en door medewerkers. Vanuit diverse sectoren leveren deze medewerkers een bijdrage aan de TP-Academy door het delen van hun eigen expertise.

Daarnaast vinden Melle en Marcel het erg belangrijk om de kleinschaligheid en authenticiteit van het bedrijf te blijven borgen. Ze investeerden de afgelopen tien jaar in dingen waar ze zelf in geloofden. Zelfs als bleek dat er niet altijd geld aan verdiend kon worden of opdrachtgevers bepaalde zaken niet oppakten. De mannen hebben nou eenmaal een visie. Met vertrouwen gaan ze de toekomst tegemoet. Op hun eigen manier maken ze de wereld graag een beetje mooier.

Deel dit bericht

Demo aanvragen