Tarievenmodel

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Het model is geschikt voor alle typen zorg: van Jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf. Alle partijen beschikken over één model dat inzicht geeft in de opbouw en het tarief van de zorgproducten.

Transparant

Voor alle type zorg

Bewezen effectief

Gezamenlijk belang

Het model van TransitiePartners is een bewezen model dat bij meerdere gemeenten, regio’s en financieringsvormen is ingezet. Met het tarievenmodel voldoen gemeenten aan de wettelijke eisen en regelgeving rondom reële tarieven. Het is de basis voor een goed gesprek tussen gemeenten en zorgaanbieders over de inhoud van de zorg en welke vergoeding redelijk is om goede zorg mogelijk te maken.

In samenwerking

Het opzetten van een tarievenmodel vraagt om samenwerking en afstemming tussen alle partijen. Onze insteek is om de uitgangspunten en werkwijze van het tarievenmodel toe te lichten en gezamenlijk te komen tot transparante tarieven waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Onze adviseurs hebben kennis van de inhoud en zorgen voor draagvlak. Op deze manier dragen we altijd bij aan het innoveren van het sociaal domein.

Wil jij ook beschikken over een integraal tarievenmodel voor jouw inkoop of wil je jouw maatwerkafspraken toetsen? Neem dan contact met ons op.

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager