Tariefmodel

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. Adviesbureau TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders in het sociaal domein wordt gebruikt. Het model is geschikt voor alle typen zorg: van Jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf. Alle partijen beschikken over één model dat inzicht geeft in de opbouw en het tarief van de zorgproducten.

undraw_statistic_chart_re_w0pk

Een tarief zonder onderbouwing blijft een discussie

Het tariefmodel kan worden gebruikt voor alle zorgproducten en -vormen. Het tariefmodel houdt rekening met verschillende kostprijselementen die voor elke zorgvorm van toepassing zijn en kan worden aangepast. Dit draagt bij aan de vermindering van administratieve lasten, verbetering van bedrijfsvoering en biedt alle partijen inzicht in de opbouw van het tarief van een zorgproduct. Zo wordt de basis gelegd voor een discussievrije en uniforme tariefstructuur. 

Sluit aan op de juridische eisen

Goede zorg mag wat kosten, maar ook niet meer dan nodig. Tarieven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning moeten reëel zijn. Maar wat is een reëel tarief? En hoe komt een gemeente tot reële tarieven? Rechters leggen de lat hoog voor gemeenten. 

Recentelijk speelde het tariefmodel en de aanpak van TransitiePartners een belangrijke rol in een rechtszaak. Lees hier meer over in het onderstaande artikel.

Tariefmodel in de praktijk

Ons tariefmodel heeft zich in de praktijk bewezen en heeft al meerdere malen succesvol dienstgedaan. Lees in onze referentiecase hoe Arie Strik, beleidsadviseur Wmo bij de gemeente Gorinchem, en Arnold Stuij, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Molenlanden, hun samenwerking met TransitiePartners hebben ervaren en hoe ons tariefmodel hierbij heeft geholpen.

In samenwerking

Het opzetten van een tariefmodel vraagt om samenwerking en afstemming tussen alle partijen. Onze insteek is om de uitgangspunten en werkwijze van het tariefmodel toe te lichten en gezamenlijk te komen tot transparante tarieven waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Onze financiële adviseurs hebben kennis van de inhoud en zorgen voor draagvlak. Op deze manier dragen we altijd bij aan het innoveren van het sociaal domein.

Wil jij ook beschikken over een integraal tariefmodel voor jouw inkoop of wil je jouw maatwerkafspraken toetsen? Neem dan contact met ons op.

Transparant

Voor alle type zorg

Bewezen effectief

Gezamenlijk belang

Het model van TransitiePartners is een bewezen model dat bij meerdere gemeenten, regio’s en financieringsvormen is ingezet. Met het tariefmodel voldoen gemeenten aan de wettelijke eisen en regelgeving rondom reële tarieven. Het is de basis voor een goed gesprek tussen gemeente en zorgaanbieder over de inhoud van de zorg en welke vergoeding redelijk is om goede zorg mogelijk te maken.

Meer weten over het tariefmodel van TransitiePartners?

Melle Wijma

Directeur

Relevante cases

Beleidsadviseur

Manager Sociaal Domein

Programma Manager

Demo aanvragen