Tools voor en door het sociaal domein!

Al meer dan tien jaar maken onze t(o)p’ers impact in het sociaal domein. We hebben tools ontwikkeld vanuit de inhoud, die daadwerkelijk ondersteunend zijn aan het sociaal domein. Graag laten we je kennismaken met het tariefmodel, Zorgpaden en WaarStaatJeZorgaanbieder.

Tariefmodel

Goede zorg en een onderbouwd tarief gaan hand in hand. Naast de wettelijke verplichting, hebben alle partijen belang bij transparantie over de opbouw van de kostprijs. Adviesbureau TransitiePartners heeft een uniek kostprijsmodel ontwikkeld dat door meerdere regio’s en zorgaanbieders wordt gebruikt. Van Jeugdhulp tot Wmo en van ambulant tot verblijf wordt het hetzelfde kostprijsmodel gebruikt. Ongeacht welke dienstverlening een zorgaanbieder levert, beschikken alle partijen over één model dat inzicht geeft in de opbouw en het tarief van het zorgproduct.

Waar Staat Je Zorgaanbieder

Kent jouw gemeente de (financiële) gezondheid van de gecontracteerde zorgaanbieders? Met Waar Staat je Zorgaanbieder (WSJZ) beschikken gemeenten over alle jaarverslagen van zorgaanbieders overzichtelijk in een handige tool. WSJZ is een tool die de samenwerking met de gecontracteerde zorgaanbieders kan verdiepen. Daardoor is de basis van de samenwerking niet meer onderling wantrouwen, maar de zorg voor de inwoner. De gemeente kan zo proactief handelen en voorkomen dat er problemen ontstaan. Het basismodel van WSJZ is kosteloos te raadplegen op waarstaatjezorgaanbieder.nl. Tegen betaling breiden we deze voor je uit met een model voor risicosignalering en andere toepassingen.

Zorgpaden

Heeft jouw gemeente maximaal inzicht in hoe cliënten bewegen in het zorgproces? Welke cliënten dezelfde zorg bij verschillende zorgaanbieders ontvangen of welke cliënten verschillende zorg bij dezelfde aanbieders ontvangen? Kortom, is er overzicht of raakt jouw gemeente het zicht op zorgverloop van cliënten kwijt? Met Zorgpaden wordt het zorgverloop in de gemeente of regio op een unieke wijze inzichtelijk gemaakt. De cliënten zijn van A tot Z volgen. Van instroom tot uitstroom. Op product-, aanbieder- en kostenniveau. Zorgpaden brengt als analysemethode het zorglandschap letterlijk in beeld!

Blijf op de hoogte!

We houden je graag op de hoogte van onze ontwikkelingen. Dat doen we door elk kwartaal een nieuwsbrief
te sturen boordevol relevante content. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.

Voor meer informatie over ons privacybeleid, verwijzen we graag naar onze privacyverklaring.

Demo aanvragen