Waar Staat Je Zorgaanbieder: dé tool in de nasleep van Corona

Het is 30 maart 2020 als minister Hugo de Jonge laat weten dat instellingen hun verantwoording later mogen aanleveren. Normaal is het gros van de jaarrekeningen half juli openbaar in te zien. De uitgestelde datum zorgt er echter voor dat (het grootste deel van) de jaarrekeningen pas 1 november beschikbaar zijn. Erg kort op het moment waarop aanbieders het boekjaar 2020 gaan opstellen. Het roept vragen op: Hoé belangrijk vindt het ministerie de jaarverslagen? En welk nut hebben de jaarverslagen voor gemeenten dan nog?

Juist nu met corona wordt duidelijk hoe belangrijk de beschikbare informatie over de gecontracteerde zorgaanbieders is. Zeker jaarverslagen zijn een bron van waardevolle informatie. Ze geven een zicht op hoe een aanbieder er financieel voor staat en of ze een goede buffer hebben. Toen corona begin dit jaar de kop op stak zaten sommige zorgaanbieders al in zwaar weer, maar was voor gemeenten op voorhand niet duidelijk welke aanbieders dit waren. Door de jaarverslagen goed te bestuderen, hadden gemeente deze informatie wel kunnen hebben. Dat is een gemiste kans! Maar financiële informatie is ook in de toekomst relevant.

Het doorlichten van één jaarrekening is vaak tijdrovend werk en is niet iets wat persé bij het takenpakket van een contractmanager hoort. Bovendien willen gemeenten ook graag een totaal-overzicht van de financiële status van het gehele zorglandschap. Helaas is er al jaren gebrek aan handige tools die inzicht en sturing bieden. Gemeenten vallen daardoor terug op maatwerk en zijn tienduizenden euro’s kwijt. En dat terwijl er al flinke tekorten zijn in het sociaal domein. De oplossing die wij bieden is daarom simpel.

We leggen voor u alle voorafgaande jaarverslagen van aanbieders naast elkaar. Deze gegevens worden vergeleken met andere, soortgelijke aanbieders. Ook voegen we gegevens toe over de herkomst van aanbieders’ financiën, bedrijfskosten en financiële gezondheid. Met Waar Staat Je Zorgaanbieder krijgen gemeenten inzicht in de financiële status van de zorgaanbieders. De tool is ook toepasbaar als onderdeel van voortgangsgesprekken. Constateer tijdig ontwikkelingen die nadelig kunnen uitpakken voor uw gemeente en ga proactief in gesprek met uw zorgaanbieder.

Meer weten? Kijk op www.waarstaatjezorgaanbieder.nl.rmaliter

Deel dit bericht

Demo aanvragen