Integrale dienstverlening....het kan!

Sinds de decentralisaties van de Wmo en de jeugdhulp een feit werden, hebben gemeenten veel stappen gemaakt om de zorg en ondersteuning voor de bewoners goed te organiseren. Helaas blijkt echt integraal werken en integrale dienstverlening bieden voor veel gemeenten een complexe opgave. Daarnaast hebben gemeenten te maken met steeds stijgende uitgaven voor jeugdhulp en Wmo-ondersteuning.

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat veel gemeenten worstelen met integraal werken. Hiervoor hebben wij samen met gemeenten een oplossing voor ontwikkeld: de Winkel. Wilt u echt meer integraal gaan werken? Wilt u daarnaast ook de gemeentelijke dienstverlening aanpakken? Tijdens de webinar neem ik u mee in de mogelijkheden!

 

Wat is de Winkel?

De winkel is een concept voor de integrale inrichting van de gemeentelijke dienstverlening. Bij het sociaal domein denken wij vaak aan 3 wetten, maar in werkelijkheid zijn het er 13. Van participatiewet tot Wet Taaleis en van de Wmo tot de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. In de praktijk hebben gemeenten voor deze wetten meerdere loketten, met meerdere consulenten die werken vanuit meerdere beleidsplannen, verordeningen en werkprocessen. Voor de inwoner is dat verwarrend, want deze is op zoek naar een integrale oplossing voor zijn of haar hulpvraag.

In het Winkel concept voegen we alle loketten samen 1 loket en 1 consulent. Dit betekent slechts één voordeur: de toegang voor alle vragen over het sociaal domein. En nog belangrijker: één magazijn, waar alle producten van het sociaal domein te vinden zijn.  

Wat levert de Winkel op?

De Winkel zorgt in eerste instantie voor een eenduidige gemeentelijke dienstverlening, die voor de inwoners wordt ervaren als één toegang. Inwoners kunnen vragen stellen over alle 13 wetten. De dienstverlening verandert daarmee van afhandelen van een aanvraag naar het oplossen van de hulpvraag. 

Het Winkelconcept biedt handvatten voor:

  • Opzetten integraal en vraaggestuurd toegangsteam
  • Opzetten integrale backoffice
  • Data-analyse en monitoring
  • Inrichten van een integraal ingekocht en gesubsidieerd magazijn van producten en diensten
  • Opstellen integraal beleidsplan en integrale verordening

Schrijf je nu in!

De workshop wordt gegeven door Carien Huizing. Carien werkt al 20 jaar voor en binnen gemeenten met een integrale visie op het sociaal domein waarbij de pragmatiek voorop staat. Zij heeft het concept zelf al bij meerdere gemeenten geïmplementeerd. Ook benieuwd naar het Winkelconcept? Schrijf je dan nu in voor onze gratis Webinar op 27 oktober van 14:00 tot 15:30.

De Webinar is interactief. Naast een presentatie over het concept is het vooral de bedoeling om vragen te kunnen stellen en samen te bekijken op welke manier je je eigen praktijk zou kunnen inrichten!