Welkom Frank, onze associate partner

Frank van Kuijck is de associate partner van TransitiePartners. Waarom hij enthousiast is over TransitiePartners? Daar vertelt hij graag over. 

Ik ben een zeer gedreven en initiatiefrijke professional. Ik heb een brede adviesachtergrond in de publieke sector. Het verbeteren van de bedrijfsvoering, governance en financiële sturing in het sociaal domein hebben mijn grote interesse. Juist door gerichte en specifieke keuzes komt het geld ten goede aan die cliënten die het echt nodig hebben. Ik heb brede ervaring bij o.a. gemeenten en zorgaanbieders gericht op verbetering kwaliteit en kwaliteitstoetsingen.

Mijn impact op het sociaal domein is dat ik financiën, bedrijfsvoering en inhoud met elkaar kan verbinden. Door gericht te kijken naar de onderliggende data slaag ik er in om beargumenteerd de juiste keuzes voor te leggen. Signaleren en keuzes maken voordat er knelpunten ontstaan rondom financiën of contractmanagement. Ik heb een brede ervaring in toetsing van contractafspraken en uitvoeren van onderzoeken in het sociaal domein.

Ik ben goed in kansen en keuzes inzichtelijk te maken. Mijn kernkwaliteit is afspraken te vertalen naar concrete acties en het ontwerpen van businesscases. Ik heb ruime ervaring in gesprekken met zorgbestuurders, politiek niveau en de ambtelijke uitvoering bij gemeenten. Ik slaag er daarbij in om draagvlak te creëren en te behouden door de echte issues aan te kaarten en concreet te maken. Ik kan ook de wereld achter de cijfers goed vertalen. Heb een zeer brede ervaring in projectmanagement, governance, financiële sturing en toezicht.

Ik verbind mij graag aan TransitiePartners, omdat TP permanent zoekt naar nieuwe mogelijkheden om de sturing in het sociaal domein te verbeteren en inzichtelijk te maken waar mogelijke issues spelen. Of dat nu gaat om zorgpaden, waar staat je zorgaanbieder, contractmanagement of data-analyse. Stuk voor stuk instrumenten en inzichten die bijdragen aan de noodzakelijke verbetering van de (financiële) sturing en beheersing binnen het sociaal domein. Ik draag hier ook graag mijn steentje aan bij door met jonge en enthousiaste experts te werken aan een mooier, transparanter en beter sociaal domein.

Deel dit bericht

Demo aanvragen