Marit, welkom bij TransitiePartners!

Alle nieuwe collega’s bij TransitiePartners leggen wij dezelfde vier vragen voor. In deze vier korte vragen vertellen de collega’s wie zij zijn en wat hen drijft om in het sociaal domein voor ons te werken. In dit artikel stelt Marit zich aan ons voor. 


Ik ben proactief, resultaatgericht en maatschappelijk betrokken. Ik heb een domeinoverstijgende blik en een integrale aanpak. Als beleidsadviseur bij verschillende gemeenten heb ik ervaring in het adviseren over, ontwikkelen en implementeren van beleid. Daarnaast heb ik kennis van gemeentelijke processen en ben ik politiek-bestuurlijke sensitief.

 

Mijn impact in het sociaal domein is dat ik door mijn ervaring heb geleerd om in te spelen op maatschappelijk ontwikkelingen en deze te vertalen in uitvoerbaar beleid. Ik kan snel schakelen tussen verschillende werkvelden en taken en behoud daarbij het overzicht.

 

Ik ben goed in het in kaart brengen van problemen en het zoeken naar een werkbare en duurzame oplossing waarbij zo veel mogelijk belangen worden behartigd. Ik streef naar sociale oplossingen en neem de mens als uitgangspunt.

 

Ik kies voor transitiepartners omdat TransitiePartners het sociaal domein wil versterken. Dit past goed bij mijn persoonlijke ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarnaast is het een fris bedrijf met leuke collega’s. Daar krijg ik energie van!

Deel dit bericht

Demo aanvragen