TransitiePartners verwelkomt Mark Koetsier

Mark Koetsier is een zeer gedreven professional. Waarom hij enthousiast is over TransitiePartners? Daar vertelt hij graag over. 

Ik ben een resultaatgerichte (project) manager. Dit doe ik door voortdurend op zoek te gaan naar “de bedoeling”. Waarom doen we dit? Waaraan draagt het bij voor de inwoner? Hierbij ben ik kritisch op de rol van de overheid. Zeker in tijden van bezuinigingen zien we dat overheden de verantwoordelijkheid naar zich toe trekken. Helaas zie je dat lange termijn doelstellingen als de transformatie en ruimte voor de professional dan al snel moeten wijken voor control en beheersing van budgetten op de korte termijn. Door op zoek te gaan naar een goede balans tussen regie en ruimte ben ik ervan overtuigd dat je de meest duurzame resultaten haalt. Voor zowel de wethouder Financiën als de wethouder Sociaal Domein!

Op zoek zijn naar ‘’de bedoeling’’ deed ik als eerst als indicatiesteller AWBZ en hierna als beleidsmedewerker bij de decentralisatie van AWBZ naar Wacmo. Uiteindelijk ben ik mij meer gaan richten op de Participatiewet en Schuldhulpverlening. Wat ik als snel merkte is dat veel ambities uit beleid en wetgeving in de praktijk toch erg knellen in de uitvoering. Wettelijke kaders kunnen bijvoorbeeld wel eens knellen met de taak van consulenten.

Later heb ik als afdelingshoofd Projecten Sociaal Domein geprobeerd de uitvoering centraal te stellen. Uiteindelijk vond ik het tijd om zelf te ervaren en verantwoordelijk te dragen voor de uitvoering en ben ik afdelingshoofd geworden voor een integrale toegang sociaal domein. Ik heb veel geleerd van waar consulenten in hun dagelijkse werk tegenaan lopen en door de combinatie te leggen met mijn kennis van wetgeving en beleid probeer ik ook een brug te slaan voor slimme oplossingen.

Mijn impact op het sociaal domein is dat ik net even anders durf te kijken naar vraagstukken. Gebaande paden leiden tot dezelfde uitkomsten. Dus wil je transformeren of veranderen dan zal je ook ingesleten processen ter discussie moeten durven stellen. Met overtuigingskracht en humor weet ik vaak ook de heilige huisjes mee te krijgen.

Ik ben goed in verandertrajecten, projectmanagement en strategische advies. Door mijn kennis van visietrajecten, beleid en uitvoering te combineren denk ik dat ik het verschil kan maken, zodat een initiatief geen papieren tijger wordt, maar echt het verschil maakt voor de inwoner.

Ik kies voor TP omdat ik hier collega’s tref die ook buiten de gebaande paden durven te denken. Het is een organisatie met lef waar ik graag onderdeel van uitmaak! Voor TransitiePartners ben ik inmiddels gestart bij de VNG als implementatiemanager hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire. Een politiek gevoelig onderwerp waarbij ik al mijn ervaringen kan inzetten om te zorgen dat gemeenten de ruimte krijgen om het juiste doen voor gedupeerden. 

 

Meer weten over Mark? Bel hem gerust!

Deel dit bericht

Demo aanvragen