Welkom Peter Soorsma als nieuwe t(o)p’er

TransitiePartners heeft een nieuwe adviseur. Welkom Peter! Wil je meer weten over Peter? Lees dan vooral verder, want hij stelt zichzelf voor. 

Ik ben ervaren veranderaar met een hart voor het sociaal domein. Ik heb een voorkeur voor complexe opgaven met een veelheid aan actoren. Mijn drive: hoe bereiken we een optimaal maatschappelijk rendement en hoe doen we dat in co-creatie en met grip op beperkte middelen?

 
Mijn impact op het sociaal domein is ‘leren, doen en betalen wat werkt’. Door te stimuleren dat we continu leren en ontwikkelen hoop ik bij te dragen aan een slagvaardig sociaal domein. Waar je op kan vertrouwen als je het nodig hebt. Waar het leuk en effectief werken is voor professionals. En waar bestuurders grip hebben op hun opgaven en financiën.
 
Ik ben goed in verandertrajecten, strategievorming en implementatie. Ik creëer draagvlak door met stakeholders elkaars belangen te doorleven in een proces van interactieve beleidsvorming. Ik vertaal dit gestructureerd naar contractering, bedrijfsvoering en monitoring. 
 
Ik kies voor TransitiePartners omdat we investeren in het écht scherp krijgen van de opgave, zowel vanuit data-analyses als vanuit een feedbackloop tussen praktijk en beleid. En omdat we bij TP een breed, samenhangend en praktijkgericht pallet bieden voor onze opdrachtgevers

Deel dit bericht

Demo aanvragen