Over Wieke Waanders

Wieke klein

Wieke Waanders

Beleidsadviseur en Contractmanager

Pragmatisch verbinden

Mijn passie voor het sociaal domein begon toen ik naast mijn studie sociologie werkte als huishoudelijk hulpverlener. Later praatte ik voor mijn scriptie met 110 mensen met een GGZ problematiek over onder andere hun sociaal netwerk en dagbesteding. Deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik mij heel graag voor het sociaal domein wil blijven inzetten.

Werken voor het sociaal domein lijkt soms ingewikkeld: de een noemt het een spinnenweb, de ander een doolhof. Er zijn zoveel partijen, versnipperde verantwoordelijkheden, tijd is schaars en prioriteiten moeten worden gesteld. Terwijl iedereen betrokken is op zijn eigen manier, lijkt het soms toch lastig om degenen waarvoor we het allemaal doen niet uit het oog verliezen. In mijn werk probeer ik altijd zo pragmatisch mogelijk de verbinding te blijven leggen tussen politiek, beleid en uitvoering en neem ik ieders betrokkenheid, kennis en ervaring serieus.

Ik ben inzetbaar als beleidsadviseur en contractmanager.

“Wieke overziet het sociaal domein. Ontwikkelingen kan ze snel duiden en samenbrengen tot adviezen. Op een natuurlijke wijze begeleidt en bewaakt ze verschillende processen. Wieke verstaat de kunst om taaie materie grafisch weer te geven en gebruikt hiervoor haar talent: tekenen. Met haar open opstelling, creativiteit en hoge tempo is zij een waardevolle aanvulling voor ons team.”

Ivonne Vlooswijk, Teammanager Strategie & Beleid Sociaal Domein         gemeente Woerden en Oudewater

Wieke heeft o.a. gewerkt voor de gemeente Oudewater, Woerden, Opmeer en Utrechtse Heuvelrug.