Zorgpaden in opdracht van Utrecht West

duinen, lucht, transitiepartners

Zorgpaden

in Utrecht West
OpdrachtgeverUtrecht West
Websiteinkooputrechtwest.nl

Zorgpaden, inzicht in zorgvormen die tegelijk of naast elkaar worden gebruikt.

Als je verkouden bent, dan gebruik je waarschijnlijk niet alleen zakdoeken, maar ook neusspray, strepsels, dampo en hoestdrank. Met zorg en ondersteuning is dat niet veel anders. Veel kinderen die begeleiding krijgen, blijven bijvoorbeeld soms ook ergens logeren om zelf bij te komen of om hun ouders te ontlasten. Zorgvormen die tegelijk of na elkaar worden gebruikt, noemen we zorgpaden. En daar kunnen we heel veel mee.
 
Door alle (anonieme) gegevens te verzamelen meten we natuurlijk wat het zorggebruik is, maar we zien nog heel veel meer. Zo weten we bijvoorbeeld hoe lang een zorgaanbieder erover doet om mensen te behandelen. En hoe vaak dat moet. En, niet onbelangrijk, hoe duur dat is. Zorg wordt ook voorspelbaar, doordat het inzichtelijke is welke zorgcombinaties veel voorkomen. Gemeenten kunnen dit goed gebruiken bij het inkopen en aanbieden van zorgvoorzieningen. Inzicht in zorgpaden is een onmisbaar element voor de gewenste verbetering van het sociaal domein.