Is nieuw aanbod bouwen wel het schot in de roos?

Recent heeft adviseur Cisca Snel vanuit TransitiePartners een opdracht in een gemeente in Noord-Holland afgerond waar de oorspronkelijke vraag was kleinschalig aanbod wonen en hybride zorg te realiseren met onvoorwaardelijk wonen als kenmerk. De vraag was om in korte tijd iets op te leveren. In deze case beschrijft Cisca hoe zij deze vraag is aangevlogen, […]

Nieuwe gemeente, nieuw subsidiebeleid

Subsidies zijn een belangrijk instrument voor gemeenten om hun beleidsdoelen te bereiken. Een subsidie maakt een activiteit mogelijk die anders niet of minder snel zou plaatsvinden. In het sociaal domein blijkt het vaak lastig om goed te sturen met subsidies. Een gemeentelijke fusie is een kans én opdracht om het subsidiebeleid opnieuw in te richten. […]

Whitepaper: Voorspelmodel Jeugd

Introductie Sinds de decentralisatie in 2015 ervaren gemeenten problemen met het goed regelen en vooral financieren van de jeugdhulp. Veel gemeenten komen geld tekort. Deels is dit het gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid, die tegelijk met de decentralisatie werden doorgevoerd. Mogelijk heeft ook het organiseren van wijkteams geleid tot een betere signalering van problemen […]

Klantcasus gemeente Woerden: Implementatie casemanagement

Introductie WoerdenWijzer is onderdeel van de gemeente Woerden en bestaat uit een aantal teams deskundigen in het sociaal domein. WoerdenWijzer helpt inwoners met zorg, gezin, werk en inkomen. Om mee te kunnen bewegen met de veranderingen in beleid en om grip te krijgen op kosten, is een tijd geleden gestart met de invoering van casemanagement. […]

Whitepaper: Kwaliteitsonderzoeken Wmo & Jeugd

Introductie Gemeenten zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het organiseren van de Jeugdhulp voor cliënten in haar verzorgingsgebied. Al jaren zijn gemeenten doende om een robuust en duidelijk stelsel in te richten. Mede omdat de financiële vraagstukken omvangrijk zijn. En de middelen zo veel als mogelijk ten goede moeten komen aan de cliënten. Regelmatig komen […]

Omdenken voor de toegang bij gemeenten

Gemiddeld gezien gaat 34% van alle verwijzingen voor jeugdzorg langs de gemeentelijke toegang. Veel gemeenten willen meer invloed op de verwijzingen naar jeugdhulp. Tegelijk is er in de hele jeugdketen sprake van personele schaarste en zijn de geluiden uit het land dat de wachtlijsten oplopen. Dat roept de vraag op hoe een gemeente het best […]

Het Nationaal Programma Onderwijs in de praktijk

Hoe gemeenten en het onderwijs omgaan met de coronamaatregelen en de aanvullende overheidsprogramma’s Mariska Terpstra en Soraya Amir zijn beiden in dienst bij TransitiePartners als beleidsadviseur. Mariska werkt momenteel als interim beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Roosendaal. Soraya is werkzaam als projectleider Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij de gemeente Berkelland. Sinds de coronacrisis zijn ze […]

Komt de WAMS ons redden? Een goed idee met een weerbarstige praktijk

‘De tragiek achter het concept één gezin, één plan, één regisseur’ Integraal werken wordt in veel gemeenten vormgegeven volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’.  Hierbij staat de hulpvraag van de burger centraal en wordt er in gezamenlijkheid gekeken naar de beste oplossing. Het is positief dat de hulpvraag als uitgangspunt wordt genomen […]