Ben ik in control?  Een voorproefje van de aanpak van onze controller  

Ik wilde een vervolg schrijven op het artikel van april jongstleden maar niet weer verzanden in een louter theoretisch verhaal.  Ik heb meer dan 30 jaar ervaring en dat moet zichtbaar zijn. Dus ik dacht ‘schrijf eens over hoe nu je aanpak zou zijn om een gemeente (of een willekeurige andere organisatie) in control te […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 7 

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt.   We zijn aangekomen bij alweer de laatste sleutel. Het is de sleutel die we als mens, maar ook als organisatie continue zouden moeten gebruiken. Het is ook de sleutel waar […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 6

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. De een-na-laatste sleutel alweer. Als we de voorgaande sleutels goed inzetten is deze sleutel de kroon op onze inspanningen.   Sleutel 6: “Synergie 1+1=3”  Synergie is de meerwaarde van het geheel […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 5

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt.We zijn alweer aangekomen bij de vijfde eigenschap. Een volgende eigenschap die ons helpt in onze relatie met de omgeving. In de vorige eigenschap hebben we het belang van ‘denken in […]

Financieel gezond in een cashloze samenleving  

Help, ik weet niet hoe het moet, een pinpas die het altijd doet, of soms voor aankopen niet nodig is, ik ben koning te rijk tot dat ik de rekeningen uit de brievenbus vis…  Kim Sannes heeft onderzoek gedaan naar financiële weerbaarheid onder jongeren, het belang van het hebben van aandacht hiervoor en hoe dit […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 4

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. Inmiddels hebben we de eerste drie eigenschappen onder de loep genomen. Deze eigenschappen zijn gericht op ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. De eerste drie eigenschappen zijn gericht op het ontwikkelen van […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 3 

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. Eerder hebben we het belang van pro-activiteit beschreven. Door een pro-actieve houding pak je de leiding – hiermee heb jij het stuur in handen en bepaal je jouw reactie op […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen – Sleutel 2 

Succesvol hervormen in de jeugdhulp, hoe doe je dat? In deze reeks neem ik je mee in de zeven eigenschappen die Steven Covey centraal stelt. In het vorige artikel stond de eerste eigenschap – ‘Wees pro-actief’ centraal. Door uit onze reactiviteit te stappen en pro-actief te zijn, pakken we het heft weer in eigen handen […]

Aan de slag met de zeven eigenschappen voor succesvol hervormen

In mijn artikel van 4 juli jl. heb ik beschreven welke zeven eigenschappen (naar de theorie van Steven Covey) het sociale team helpt om met succes te hervormen. We leven in een drukke tijd, er komt veel op ons af en we staan voor grote uitdagingen. We zijn geneigd ons te laten leiden door de […]

Impactmanagement als instrument voor het sociaal domein

Hoe krijg je als gemeente maximale effecten met minimale inspanningen in het sociaal domein? Die vraag wordt steeds urgenter. In het hele land kampen gemeenten met fors gestegen uitgaven in het sociaal domein. De groei van de investeringen is sinds 2015 met meer dan tientallen procenten toegenomen. Begrijpelijk daarom, dat de aandacht van gemeenten steeds […]

Demo aanvragen