WaarStaatJeZorgaanbieder

Inzicht in de financiële situatie van zorgaanbieders

In juni 2018 kreeg Transitiepartners de opdracht om de jaarrekeningen van de 25 grootste zorgaanbieders binnen regio West-Brabant oost te analyseren. Een bij Transitiepartners bekende controller gaf een paar kengetallen die inzicht geven in de financiële situatie van de zorgaanbieder. In Excel werden een paar rekenregels gemaakt en de jaarrekeningen werden handmatig ingevoerd. Deze kengetallen werden gekoppeld aan een benchmark van CBS. Daar werd een verslag van gemaakt en dit was de eerste versie van “WaarStaatJeZorgaanbieder”.

Nu zijn we anderhalf jaar verder en is WaarStaatJeZorgaanbieder uitgegroeid tot een volwaardig product. De gegevens van 3800 zorgaanbieders (i.e. 2018) zijn verzameld en samengevoegd in één dashboard. Gebruikers in verschillende gemeenten en collega’s hebben het product gebruikt in hun werk.

Wat is WaarStaatJeZorgaanbieder?

Het Sociaal Domein in Nederland is een krachtige symbiose van zorgaanbieders en gemeenten. Door een sterke samenwerking tussen de zorgpartijen en de overheid kan de beste zorg geleverd worden aan de inwoner. De relatie tussen de zorgaanbieders en gemeenten kan soms overspannen zijn, waardoor de samenwerking niet goed van de grond komt. De gemeenten willen zorgaanbieders extra controleren terwijl zorgaanbieders al veel tijd kwijt zijn met de administratie voor deze controles. Tijd die niet meer gebruikt kan worden voor zorg. Dat is op zich niet vreemd omdat de gemeenten graag willen dat de zorg in hun gemeenten geleverd kan blijven worden en dat niet alleen, de zorg moet ook efficiënt en eerlijk worden geleverd. WaarStaatJeZorgaanbieder wil gemeenten hierbij helpen. Het dashboard geeft inzicht in de jaargegevens van zorgaanbieders. Dit is een schat aan waardevolle informatie. Op basis van deze gegevens kan een inschatting gemaakt worden of een organisatie in de nabije toekomst de zorg kan blijven leveren aan de inwoners. Het geeft ook inzicht of het geld wel efficiënt wordt uitgegeven binnen de organisatie en dat het geld besteed wordt aan zorg in plaats van dividend of salarissen van bestuurders. WaarStaatJeZorgaanbieder is een tool die de samenwerking met zorgaanbieders kan verdiepen, waardoor de basis van de samenwerking niet meer onderling wantrouwen is, maar de zorg voor de inwoner.

Wat biedt WaarStaatJeZorgaanbieder?

Mensen die WaarStaatJeZorgaanbieder aanschaffen krijgen toegang tot hun eigen dashboard met de jaarrekeninggegevens van de door hen gekozen zorgaanbieders. Met WaarStaatJeZorgaanbieder willen we de gemeenten inzicht geven in de financiële status van zorgaanbieders en in hoeverre de zorgaanbieders voldoen aan de doelen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Daarnaast wordt er ook overzicht geboden van de zorgaanbieders op de bovenstaande punten. Hoe verhouden de zorgaanbieders zich ten opzichte van elkaar?

Wij leveren vier verschillende opties aan dashboards zodat de gemeenten kunnen kiezen waar zij inzicht in willen hebben:

Pionier-dashboard

Het pionier-dashboard geeft heel kort en bondig inzicht in de gegevens van alle zorgaanbieders die wij beschikbaar hebben. Op een pagina krijgt u inzicht in de financiële status van deze zorgaanbieders over 2017 en 2018. Door dit dashboard gratis weg te geven, wil Transitiepartners het Sociaal Domein laagdrempelig verder helpen. Dit dashboard is vrij toegankelijk voor iedereen nadat een e-mailadres geregistreerd is. In dit dashboard wordt getoond wat de verdere mogelijkheden zijn van WaarStaatJeZorgaanbieder op basis van dummy data (duidelijk aangegeven). Met dit dashboard willen we ook laten zien waar Transitiepartners u nog meer mee kan helpen.

Professioneel-dashboard

In het professioneel-dashboard krijgt u een uitgebreid overzicht en inzicht in de risico’s op zorgcontinuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. De pagina’s van het pionier-dashboard die gevuld waren met dummy data, zijn nu gevuld met de gegevens van de zorgaanbieders. De belangrijkste kengetallen worden op een pagina weergegeven per zorgaanbieder. Met deze gegevens kan de klant een inschatting maken welke aanbieders zorgaanbieders extra aandacht nodig hebben. U kunt bij deze versie zelf kiezen hoeveel en welke aanbieders u in het dashboard inzichtelijk wilt hebben.

Expert-dashboard

In het expert-dashboard krijgt u een uitbreiding op het professioneel-dashboard. Zo krijgt u extra middelen om de kengetallen, zoals liquiditeit en solvabiliteit te duiden. Hieronder vallen jaarrekeninggegevens over meerdere jaren en onze eigen benchmarktool en normen. Hiermee kunt u aanbieders met elkaar vergelijken en wordt een inzichtelijk hoe een aanbieder presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle aanbieders. U kunt bij deze versie zelf kiezen hoeveel en welke aanbieders u in het dashboard inzichtelijk wilt hebben.

Maatwerk

In het maatwerk dashboard maken we het dashboard op de wensen van de klanten. Hiervoor maken we analyses en grafieken op aanvraag van de klant. Op basis van de lijst van beschikbare open data kunnen er ook andere gegevens worden toegevoegd. Er is ook een optie om het dashboard te koppelen aan de interne gegevens van een gemeente. Onder maatwerk valt ook de mogelijkheid voor een analyse door Transitiepartners.